Rao vặt Việc làm, Dịch vụ tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ