Rao vặt Trang điểm tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh