Rao vặt Tóc đẹp tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh