Rao vặt Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ