Rao vặt Căn hộ, Chung cư tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ