Rao vặt Căn hộ, Chung cư tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ