13 ngày trước
13 ngày trước
44 ngày trước
44 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
28 ngày trước
5 ngày trước

Thành viên khác nhận xét về luân

Điểm uy tín: 1

Đánh giá thành viên này

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
Đánh giá tốt: 1
Đánh giá bình thường: 0
Đánh giá không tốt: 0
STT Điểm Người nhận xét Nội dung nhận xét
1 Nguyen Ngoc Duy
Lúc 14-09-2015
uy tín