Rao vặt Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Trung Bộ, Trung Bộ