Rao vặt Người tìm việc tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ