Rao vặt Mỹ phẩm, Làm đẹp tại Tây Nguyên, Tây Nguyên