Rao vặt Mỹ phẩm, Làm đẹp tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ