Rao vặt Mỹ phẩm, Làm đẹp tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ