Rao vặt Mỹ phẩm, Làm đẹp tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ