Rao vặt Xe tải, xe khác tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ