Rao vặt Xe tải, xe khác tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ