Rao vặt Xe tải, xe khác tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ