Rao vặt Vật nuôi, Thú cưng tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ