Rao vặt Vật nuôi, Thú cưng tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ