Rao vặt Đồ dùng văn phòng tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ