Rao vặt Quần áo tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh