Rao vặt Quần áo tại Các tỉnh lân cận Hà Nội, Các tỉnh lân cận Hà Nội