Rao vặt Phụ tùng, Phụ kiện xe tại Trung Bộ, Trung Bộ