Rao vặt Phụ tùng, Phụ kiện xe tại Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ