Rao vặt Phụ tùng, Phụ kiện xe tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ