Rao vặt Phụ tùng, Phụ kiện xe tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ