Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Trung Bộ, Trung Bộ