Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh