Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Tỉnh khác, Đông Bắc Bộ