Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Tây Nguyên, Tây Nguyên