Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ