Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ