Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Sơn La, Tây Bắc Bộ