Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Lào Cai, Tây Bắc Bộ