Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ