Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ