Rao vặt Phụ kiện, Linh kiện tại Các tỉnh lân cận Hà Nội, Các tỉnh lân cận Hà Nội