Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Trung Bộ, Trung Bộ