Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Trà Vinh, Tây Nam Bộ