Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Tây Nguyên, Tây Nguyên