Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ