Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ