Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ