Rao vặt Âm nhạc, Phim, Sách tại Bình Dương, Đông Nam Bộ