Rao vặt Nước hoa tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh