Rao vặt Nội ngoại thất, Cây cảnh tại Quảng Ngãi, Trung Bộ