Rao vặt Nội ngoại thất, Cây cảnh tại Đà Nẵng, Trung Bộ