Rao vặt Mỹ phẩm tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh