Rao vặt Máy tính, Laptop tại Tây Nguyên, Tây Nguyên