Rao vặt Máy tính, Laptop tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ