Rao vặt Máy tính, Laptop tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ